Om oss

Det här gör vi

På Brynstorp har vi en ganska blandad verksamhet. I grunden är vi ett växtodlingsföretag där vi i huvudsak förädlar våra grödor genom grisarna. Vissa grödor såsom råg och raps säljs direkt från gården. Tidigare har vi odlat potatis, men den verksaheten är nedlagd sedan 2014. En del skog finns på fastigheten som också måste skötas. Vi producerar el genom en vindkraftspark som vi är delägare i.

Vi hyr ut personal till andra lantbrukare, samt utför vissa körslor. Men den största delen av omsättningen står grisarna för idag. Både växtodlingen och grisuppfödningen är certifierade enligt Svenkt Sigill.

ODLAR

DRIVER GÅRDEN

Lars-Erik Nilsson driver gården tillsammans med fyra hel och deltidsanställda. Där den mesta arbetstiden är hos grisarna.


Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs o känner ansvar för sitt arbete. Detta har bidragit till att den genomsnittla anställningstiden i verksamheten är förhållandevis hög, ca 17 år trots att den senaste anställningen bara varit ett år.


FÖDER UPP GRISAR

Copyright @ All Rights Reserved