Aktuellt

Aktuellt

OMBYGGNAD

1992 byggdes det första svinhuset på Brynstorp. Vi byggde då för 84 suggor i lösdrift o djupströbädd för alla kattegorier grisar. I detta stall gjordes en totalt ombyggnad och renovering under 2019. Stallet inrymmer i dag sinsuggavdelning, rekrytering och betäckningsavdelning för 300 suggor. Sinsuggorna går i en dynamisk transponderlösning med fyra foderstationer. Även en ny entre med omklädningsrum har byggts.