Grisar

Grisar

 

Vår gris verksamhet bygger på 240 suggor som är indelade i 4 grupper med 60 suggor i varje. Varje grupp grisar lite mer än 2 ggr/år.

 

Detta gör att vi har grisning var 5 - 6 vecka då det föds 700 - 800 underbara små grisar. Vi avvänjer grisarna vid 5 veckors ålder som då väger ca 10 kg. Smågrisarna får då gå kvar i sin box och suggan flyttar till betäckningsavdelningen, där hon förbereds för en ny kull. Efter ytterligare 4 veckor får smågrisen flytta till det vi kallar för slaktsvinsavdelning. Ett par veckor efter denna flytt säljer vi av 200 - 300 grisar som väger ca 30 - 35 kg till någon annan grisproducent. Vid ca 24 veckors ålder väger .


 

grisarna omkring 130 kg och det är då dax att skickas till slakteriet. Vi har totalt 960 slaktsvinsplatser och tar fram ca 7000 grisar/år varav ca 4000 säljs som slaktgris och ca 3000 som smågris.


Vi köper idag inte in några levande djur, detta för att minska risken med smittor uttifrån. Vi rekryterar alltså alla suggor genom allternerande återkorsning internt.


Vårt genetikmaterial bygger på Norsk lantras korsat med Holländsk Yorkshire. I sista ledet är Norsk Duroc fadersrasen.


Vi försöker driva en verksamhet som värnar djuren så mycket som möjligt.

En gris som har det bra är oftast frisk och växer fort och äter lite. Dvs en frisk gris är en lönsam gris. Av detta förstås hur viktigt det är att vi tar väl hand om våra grisar för att om möjligt nå en lönsam verksamhet.

 

Vi står nu i startgropparna för en större renovering av det första grisstall som byggdes på Brynstorp 1992. Detta hus kommer att byggas om till ett modernt transponder stall för sinsuggor och rekryteringsavdelning samt betäckningsavdelning. Detta för att trygga en fortsatt grisverksamhet på Brynstorp samt ge möjlighet att utvidga verksamheten på sikt.