Växtodling

Växtodling

Växtodlingen är idag av traditionell typ. Vi odlar höstvete, råg, oljeväxter, höst och vårkorn, bönor eller ärtor.

 

Råg och oljeväxter odlas i huvudsak för humankonsumtion. Vete, korn o baljväxterna odlas främst som foder till grisarna. En viss del av vetet kan säljas om det inte behövs i den egna verksamheten. Vi har valt att ha egna maskiner för att klara driften av växtodlingen. Maskinerna är moderna och med god kappacitet så vi kan utföra sysslorna när det är som mest gynnsamt och därigenom spara på resurser och bränsle. Exempelvis har vi en tröska med god kappacitet vilket i huvudsak möjliggör att aldrig tröska spannmål med högre vattenhalt än 16 % och därigenom minska behovet av olja för torkning. Vi har egen tork och lager för det vi odlar.

Det är av yttersta vikt att förse grödorna med det de behöver i form av näringsämne och bra förutsättning för att trivas. Grisarnas gödsel är här en mycket viktig

 

 

komponent som rätt använd skapar en bra jord med god potential för höga skördar. Vi kan här se efter ca 10 - 12 års kontinuerlig spridning av gödsel att vi har  fått en jord som inte alls är så torkkänslig som tidiga och där grödorna trivs mycket bättre än innan det fanns några djur på Brynstorp. Vilket har bidragit till skördeökningar på upp mot 50% och ibland mer. Tack vare den naturgödsel vi lägger har vi också radikalt kunnat minska mängden kostgödsel som vi sprider på våra åkrar.

 

Det är också viktigt att vi inte lägger mer näring till grödorna än vad de behöver, för miljöns skull. För att klara detta annalyseras gödseln så vi vet vad den innehåller för mängd av olika näringsämnen. När vi sedan kompletterar med Kväve i form av konstgödsel använder vi N-sensor för att läsa av grödans behov och därigenom ge rätt mängd på rätt plats. För att hantera ogräsen på våra marker använder vi bl.a kemiska prepparat. Detta för att minnimer utsläppen av koldioxid från vår verksamhet.