Om oss

Det här gör vi

På Brynstorp har vi en ganska blandad verksamhet. I grunden är vi ett växtodlingsföretag där vi i huvudsak förädlar våra grödor genom grisarna. Vissa grödor såsom råg och raps säljs direkt från gården. Tidigare har vi odlat potatis, men den verksaheten är nedlagd sedan 2014. En del skog finns på fastigheten som också måste skötas. Vi producerar el genom en vindkraftspark som vi är delägare i.

Vi hyr ut personal till andra lantbrukare, samt utför vissa körslor. Men den största delen av omsättningen står grisarna för idag. Både växtodlingen och grisuppfödningen är certifierade enligt Svenkt Sigill.

ODLAR

DRIVER GÅRDEN

Lars-Erik Nilsson driver gården tillsammans med fyra hel och deltidsanställda. Där den mesta arbetstiden är hos grisarna.


Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs o känner ansvar för sitt arbete. Detta har bidragit till att våra anställda stannar ganska länge i företaget. Vår medarbetare som varit längst anställd har och är en del av oss sedan 1997 och är en viktig del i hur vi utvecklar företaget. Det är också viktigt att ta del av de senast anställdas ideér och kompetens, som började under 2020, för att utveckla företaget mot framtiden. Det är alltså viktigt för oss att all personal får vara med och påverka både den dagliga verksamheten och tankarna om framtiden.


FÖDER UPP GRISAR