Gården

Gården

Brynstorp Gård ligger i Normlösa socken i Mjölby Kommun mitt på östgötaslätten. Gården ägs idag av Maria o Lars-Erik Nilsson. Lars-Erik driver gården tillsammans med 4 anstälda i Brynstorp Gård AB. Verksamheten omfattar 160 Ha åker, 60 ha skog, byggnader för grisproduktion samt andel i Vindkraftverk.

 

Det är viktigt för oss att driva en verksamhet med så stor omsorg om djur o natur som möjligt. Det är också viktigt att djuren får möjlighet att tillgoddose sina naturliga behov i största möjliga utsträckning inom ramen för den typ av verksamhet som vi bedriver. Det är också av stor vikt att vi sköter våra jordar på ett sunt och miljömässigt hållbart sätt, där gödseln från grisarna är en viktig del för att få jorden i en god ballans och skapa förutsättning för en långsiktig och god produktion i många generationer framöver. Den el som produceras av vår andel i Herrberga Vind överstiger den egna förbrukningen.


Vi söker också använda dieselbränsle till våra fordon med max inblandning av HVO för att minska belastningen på miljön. 

 

På gården har odlats potatis från början av 1970-talet fram till 2014. 2014 -2017 har vi odlat lite rödbetor på försök. Gården har mycket goda förutsättningar för denna typ av odling med tanke på den typ av jordar som vi har. Men då vi inte ser någon möjlighet att få stabil lönsamhet i denna typ av odling så låter vi det vila tillsvidare.

Såväl vår odling som grisproduktion är Certifierade enligt Svenskt Sigill.